Plannen

In heel Nederland ploeteren jongeren zich een weg door weektaken, leerdoelen, samenwerkingsopdrachten en huiswerk. Deze zijn te vinden op internet, intranet, magister, digitale methodes of papieren studiewijzers onder in een tas gepropt. De digitale informatie wordt vaak door mobieltjes die Lees meer…

Pesten

Pesten is geen specifiek jongerenprobleem. Hoe oud je ook bent, je kunt zomaar in een situatie terecht komen waarin je niet jezelf mag of durft te zijn Als je als volwassene in zo’n situatie terecht komt is het al behoorlijk Lees meer…